Ravärde ytjämnhet

Ytfinheten anges vanligtvis som medelytavvikelse Ra i enheten mikrometer. Nedan beskrivs vanlig värden för ytfinhet baserat på bearbetningsmetod. CachadLiknandeOm det första uppmätta värdet är under av gränsvärdet, är detta godkänt.

Ra – aritmetiska medelvärdet för ytjämnhet: Det aritmetiska medelvärdet. Den ytjämnhet som skapas på arbetsstycket kan beskrivas. Generellt kan ytor med samma Ra-värde och olika bearbetningsmetoder skilja . Ra=är väldigt vanligt, tex för tätyta mot o-ring, men kan vara trevligare.

Ra är ett medelvärde, eller vad man skall kalla det, av profildjupet . Lokala ytdefekter som porer, repor, sprickor räknas inte till ytjämnhet. Enheten för ytjämnhet är µm (mikrometer), beteckningen är Ra, och ju lägre värde desto . I denna bild anges typiska värden på medelytavvikelsen, Ra, för olika tillverkningsmetoder för metalliska material. I denna och denna tabell framgår normala . Vi får ofta frågor om vilken ytjämnhet våra olika plåtytor har. B-yta om det ska vara ett Ra-värde på max µm.

Metsealtätningen kan klara mycket höga Ra-värden. Det torde dock vara meningslöst att ange en sådan gräns, dels .

Enheten för ytjämnhet är µm (mikrometer), beteckningen är Ra, och ju lägre värde desto finare yta. De vanligaste Ra-värdena för metalliska ytor .