Programmering i skolan

Med anledning av den pågående debatten om programmeringen i skolans vara eller icke vara ville vi på Webbstjärnan följa upp den tråd vi senast plockade . Digital kompetens blir allt viktigare i dagens samhälle. Därför har vi på uppdrag av regeringen tagit fram ett första förslag på hur digital .

Tanken med vårt förslag är att digital kompetens och programmering tydligare skrivs fram i kurs- och ämnesplaner och kopplas till det aktuella . Inom projektet Teacherhack undersöker hon hur programmering kan lyftas fram i. Sjöstadsskolan i Stockholm, ser tre perspektiv på programmering i skolan. Rapporten konstaterar att programmering i skolans undervisning, sett ur ett internationellt perspektiv, inte enbart handlar om att eleverna ska . Under vårterminen har jag har provat några olika programmeringsverktyg. Ganska snabbt förstod jag hur jag skulle kunna använda . Men utan förståelse för hur digitala miljöer och verktyg är skapade, eller en grundläggande kunskap om vad programmering är och hur ett digitalt verktyg eller . Svensk skola är på väg att få sina första nationella IT-strategier, med uppdaterade skrivelser om digital kompetens i läroplanerna på köpet. Jag måste erkänna, att om jag för två månader sen fått höra att programmering skulle in i svenska skolan så skulle jag rynkat på näsan och tänkt varför?

Programmering är på väg in i skolan både i Sverige och runt om i Europa. Men det handlar inte om att alla barn ska bli utvecklare utan mer om .