Perilex kontakt utan nolla

Att installera ett spisuttag utan nolla kan vara farligt. Såväl Perilex- som CEE-uttag ska ha neutralledare kopplat för att undvika brandfara. Vi var i kontakt med elsäkerhetsverket ang.

Installera spisuttag, Perilex, utan nolla? Nya spisar, behövs nolla på 400V-varianterna? Forum › Teknik VVS › ElCachadLiknandeokt. Mätte nollan i mitt Perilex-uttag, och det var högohmigt mot jor och.

Koppla in Induktionsspis utan att veta om nollan är. Att elektriskt välja spis, häll och ugn – Byggahus. Låt er inte luras av detta utan kontrollera hur det är kopplat. Finns det verkligen tre faser, nolla och . Vad har du gjort med neutralen på den nya kontakten?

Köper man en lös stickpropp – perilex – så har den stift för faser och nolla plus ett platt stift i mitten. Tex har JOEL Ltill höger om nollan och sedan L Lmedurs från L1. Perilexkontakten finns i A- och A-utförande. Då spisar utan elektronik vanligtvis inte använder neutralledaren var det förr vanligt att man inte heller drog fram en . Det vanligaste är faktiskt fas utan nolla som kontakten på bilden,tvåfas är mer ovanligt men enfas finns i . I en trefas-kontakt bör finnas tre faser, en nolla (och jord).

Walle: det uttag heter Perilex, är för upp till 16A, 400V 3-fas + N + PE. Om det bara är kablar så saknas skyddsjorden (nollan) som brukar vara en blå kabel.