Optisk mätteknik

Adopticum är specialister på optisk mätteknik. Oavsätt tillämpningsområde kan vi hjälpa er att ta fram en lösning som möter era krav. Målet är att med tidigare genomgångna kurser i optik och vågrörelselära som bakgrund fördjupa valda avsnitt av den moderna optiska fysiken med .

Kursens huvudsyften är att: ge kännedom om optiska mätmetoder hos alla kategorier av MMT-civilingenjörer, för att säkerställa att detta alternativ . Berörningsfri mätning med ljus har många fördelar: snabbt, påverkar inte mätföremålet, flexibelt att ställa upp. Optisk mätteknik har många tillämpningar och nu ska fler företag i norra Sverige lockas att satsa på tekniken. Ett anslag på miljoner ska göra företag i norra Sverige ännu vassare inom optisk mätteknik.

Bakom projektet står Stiftelsen Adopticum. Optisk mätteknik är ett mycket stort område som till största delen innefattar spektroskopiska metoder. Dessa kan användas t ex för att bestämma kemiska eller.

Mätning av optiska egenskaper kräver kunskap om ljusets natur men också erfarenhet av optisk mätteknik. Vi har denna kunskap och kan integrera såväl som . Pressmeddelande: Skellefteå juni 20Datakonsultföretaget Data Ductus förvärvar produkt- och konsultbolaget PreEye AB i Luleå som har .