Op förstärkare räkna

Figur 2-Elektrisk modell av op-förstärkaren. Kretsberäkningar med ideal operationsförstärkare.

Grundkopplingar och metodik vid kretsberäkningar. Jag skulle vilja räkna ut U(ut) och strömmen I(Å). Generella formeln för ideala OP förstärkare vet jag att det är Uut = F(Ua – Ub) men jag vet . CachadLiknandeNaturligtvis går det inte att tillverka en ideal operationsförstärkare på riktigt.

En vanlig standardkomponent som används vid förstärkning är operationsförstärkaren (OP) men även diskreta transistorer används, ävensom andra metoder. En negativt återkopplad operationsförstärkare har samma potential på båda ingångarna. Alltså ligger spänningen V_över motståndet R_1.

CachadLiknandeRäkna först ut hur mycket spänningssving som behövs på utgången till högtalaren. OP-förstärkare inte kommer att klara att mata högtalaren så som tänkt. Figur 2-Elektrisk modell av op—förstärkaren. Beräkna spänningsförstärkningen (med tecken) i OP-förstärkarkopplingen nedan.

För att få ner strömförbrukningen räknar vi på möjligheten att endast klocka. Nedan visas ett utdrag ur ett datablad för en OP-förstärkare som .

En ideal op-förstärkare har oändlig inimedans, noll utimpedans och oändlig. Resten av föreläsnngen bestod i att räkna några exempel för att . Beräkna fasvinkeln mellan spänning och ström, då spolen matas med 230V, 50Hz. Hej, jag är inte säker på om detta är rätt forum för min fråga men hoppas . En förstärkare har tre poler vid 1 1Och 10kHz. Beräkna inørqvílka värden som ínspânnlngen UIN kan variera utan att.

En OP-förstärkare måste faskompenseras med nedanstående RC-krets. Beräkna inresistansen Rin och utresistansen Rut för nedanstå- ende krets. Operationsförstärkaren innedanstàende krets är ideal.

Det är en helt annan femma när ni pratar OP förstärkare. Bra att nämna också när ni är inne på att räkna ut det hypotetiskt är att ni räknar med .