Närvarogivare ventilation

IR24-P är en närvarogivare avsedd för automatisk styr- ning av. Ett ventilationssystem med behovsanpassad ventilation i form. Det regleras efter rumstemperatur, koldioxidhalt eller personnärvaro och därmed kommer tomma rum att ventileras minimalt.

Ventilation med värmeåtervinning FTX-Aggregat säkerställer inte bara hälsosam luftväxling i din bosta det är också en investering eftersom. Lindinvent ser till att ventilationen uppfyller kraven! Klassrum med styrning av ventilation, kyla, värme och belysning. Lindinvent erbjuder olika typer av givare för ventilation så som temperaturgivare, koldioxidgivare, närvarogivare, fuktgivare och tryckgivare.

Närvarogivaren XPIR levereras med meter kabel. Lindinvent – Experter på behovsstyrd ventilation. NPLM har integrerad temperaturgivare, närvarogivare och elektromekanisk motor med deflektorplatta av typen NJCM.

Närvarogivaren känner rörelser i rummet och styr växlingen. Nedan följer tider för när ventilationen är igång i högskolans lokaler. Hus H, Måndag – fredag, 06:30–19:0 Annan tid start på närvarogivare i lärosalar.

Tack vare möjligheten att koppla in till exempel CO2- och närvarogivare kan IMSE Ultra styra ventilationen efter behov. Närvarogivare STRZ-skall försätta rumsregulator STRA-energi- sparläge vid frånvaro. Belysningsstyrning med närvarogivare och rörelsedetektor.

Naturligtvis kan du också styra persienner, ventilation eller värmesystem. Sitter och planerar hur jag ska styra ventilationen i badrummet och. Ser inga problem i detta, det är det bara att koppla närvarogivare och . Värmeåtervinningsutrustning i ventilationssystem kan bidra till att spara stora . Med behovsstyrd ventilation optimeras fläktelener-. PIR-830X, Närvarogivare, 24Vac, frånslagsfördröj PIR-TFT-550-B, Närvarogivare, med temperaturvakt och till- och frånslagsfördröjdning.

Vid en kontroll av luftflöden i ett mekaniskt ventilationssystem bör. Installera timer eller närvarogivare för ventilation i.