Ni1000 tabell

En beskrivning av det här resultatet är inte tillgänglig på grund av webbplatsens robots. Har tabeller på jobbet men det måste finnas på internet med. För hela mätområdet hos Pt1000-givare gäller följande tabell:.

Utetemperaturgivare QAC(LG-Ni 1000-mätelement). Basdokumentation P2510en innehåller en tabell med samtliga Modbus- datapunkter. Löpnumret ställs in på de fyra dip-switcharna på modulen enligt följande tabell.

Radiatortemperaturen justeras sedan via en tabell. TEK NI1000-LG används för mätning av lufttemperaturen i ventilationskanaler. Tabell 1: Driftfall vid olika styrsignaler.

RDT410F3ska skyddas mot överström genom en säkring i den fasta. Sju olika modeller finns tillgängliga (se tabell på sida 2). Pt 1, Pt 10; Ni 1, Ni 1, Ni 10, Ni 10TK 5000;. Hittade i en tabell att motståndet ökar med 39kOhm för varje graders.

Tex hade en så stor tillverkare som LandisStaefa givare Ni10i . Widerstandsthermometer sind elektrische Bauelemente, welche die Temperaturabhängigkeit. Ausführungen Ni5mit 5Ω und Ni10mit 10Ω in. Fällen meistens durch hinterlegte Lookup-Tabellen. Jag tror att laget hamnar i mitten av tabellen, vilket är mer logiskt sett på.

Ta bort denna artikel och skriv till mig på PM så får ni 10ggr bättre . För tekniska data om fjärrvärmecentralen, se Tabell 2. QAD (LG-Ni 1000-anliggningsgivare) respektive QAE.