Negativa joner luftrenare

Joniseringsteknik fungerar genom att negativa joner sänds ut i luften, som de. Om luftrenaren exempelvis ska stå i sovrummet är det viktigt att den inte har för . Beskrivning gällande negativa joner vilka bildas i Luftrenare AirSteril.

En av effekterna av luftrening från AirSteril är avgivning av negativa joner. Då joner med negativ laddning kommer i kontakt med olika luftföroreningar sker både . Våra moderna inomhuslokaler stänger ute negativa joner. Datorer, lysrör, inbyggda ventilationssystem.

Att investera i en bra luftrenare ger en större trivsel i vardagen, färre föroreningar i kroppen och en hälsosammare framtid. En grupp behandlades med bara en negativ jon elektronisk luftrenare, . Negativa joner verkar ha en positiv effekt på kroppens halter av hormonet serotonin. Redan 19beskrevs i en öppen studie att elektrostatiska luftrenare . De flesta kommersiella luftrenare är utformade för att generera negativa joner. En annan typ av luftjoniserare är ESD-joniserare (balanserad jongenerator) som . Alla mår bättre av negativa joner i luften.

Tyvärr är det svårt att skapa dem på konstgjord väg utan att det bildas ozon. Ozon angriper i princip allt som kommer i .