Mättransformatorer

En mättransformator är en speciell transformator som används för att omvandla en spänning eller ström i en krets till en nivå som kan hanteras av en ansluten . En mättransformator, till exempel strömtransformator och spänningstransformator, transformerar höga till låga strömmar och spänningar. I nära samarbete med kunden Injab Kraft Teknik’s mål är att kunden ska känna förtroende och uppfatta att samarbetet är både trevligt och till god hjälp för .

Mättransformatorer är en speciell typ av transformator som isolerar mät- och skyddsutrustning från de höga spänningarna i elnätet som man vill mäta på och . Därför är det nödvändigt att matcha respektive strömmar och spänningar med lämpliga mät-, skydds- och kontrollinstrument. Din valda produkt läggs i kundvagnen uppe till höger, där kan du också välja antal. Kursen är en fördjupning kring mättransformatorer och behandlar olika typer av transformatorer.

Vi går igenom alltifrån teori, konstruktion och egenskaper ti. Samverkan mellan mättransformatorer och reläskydd. Satt och funderade på de olika beteckningarna för mättransformatorer som finns på den utrustning som elnätsägare använder vid . Mättransformatorer för både hög- och lågspänning. Mättransformatorer – Del 1: Strömtransformatorer – SS-EN 60044-1.

This part of IEC applies to newly manufactured current transformers for use with electrical . Mättransformatorer – Del 4: Tilläggsfordringar för kombinerade mättransformatorer – SS-EN 61869-4. Mättransformatorer – 1-fas-transformatorer, 3-fas-transformatorer, distributionstransformator, eldistribution, epoxyisolerade transformatorer – företag, adresser, . Regler för inkoppling av mättransformatorer.

Som en huvudregel vid användning av mättransformatorer för högspänningsanläggningar . Tekniska bestämmelser Mättransformatorer. Tekniska bestammelser Mattransformatorer. Lågspända mättransformatorer för systemspänningar upp till 7V. Klass 2S används vid debiteringsmätning, men även andra noggrannhetsklasser finns på . Tillverkning av mättransformatorer från till 420kV.

Arteche har ett heltäckande sortiment av mättransformatorer, av t. Mellanspänningstransformatorer för ström och spänning finns för nominell spänning upp till 36kV. Här kan du beställa mätransformatorer, Spänningstransformator, Kortslutningsplint och Dämpmotstånd ohm. Mättransformatorn är en viktig huvudkomponent i mät- och reläskyddskretsar. Att inte känna till dess egenskaper, begränsningar och funktion i . Huvudkontor: Melbye Skandinavia Sverige AB, Fordonsvägen 1 5Jönköping.

Telefon: +3- Fax: + – E-mail: . Detta examensarbete utfördes på ABB Power Technologies i Ludvika med syfte att förenkla tillverkningen av märkskyltar till mättransformatorer. Mättransformatorer – Del 6: Fordringar på strömtransformatorer för . Upphandlingen omfattar mättransformatorer samt därtill hörande produkter och tjänster. Med tillhörande produkter och tjänster avses t. Mättransformatorer för mellanspänning; Nominell primärström A till 0A . Noggrannhetsklasserna för VT är olika för skydds- och mättransformatorer och klassificeras beroende på maximalt omsättningsförhållande och fasvinkelfel . Konventionella mättransformatorer används vanligen i mellanspänningsnät för att transformera högström och högspänning till nivåer lämpliga för mätning och . Huvudkrets med avseende på mättransformatorer.

I ett mätsystem ingår mättransformatorer, biledningar, mätare.