Mäta vagabonderande strömmar

Många flerbostadsfastigheter har problem med vagabonderande ström. Det snabbaste och enklaste sättet är att mäta med en magnetfältsmätare, då kan . Ström som är ute och vandrar på vägar som inte är avsedda för det, dvs i kallvattenrör och liknande, brukar kallas för vagabonderande ström. I samband med att jag försöker reda ut andra elmysterier så upptäckte jag att det är 0. Stöt från skyddsjordinläggjul 2015Vagabonderande strömmar i swimmingpolen ? CachadLiknandeSugtransformator motverkar vagabonderande ström.

Ladda hem sidor PDF om olika modeller, mätning, protokoll och priser.

Begreppet vagabonderande strömmar används för att beskriva fenomenet att returströmmen i en krets kan ta andra vägar än de tänkta och . Du får kunskaper om hur vagabonderande strömmar och övertoner uppkommer och fortplantar sig i elsystemet. Du kan också mäta och utvärdera mätresultaten . Den ström som egentligen ska gå tillbaka i kabeln kan ibland ta fel väg tillbaka. Problemet med vagabonderande strömmar är vanligt i Sverige, eftersom vi . Det betyder att läckströmmar kan finnas lite varstans. Här finns mätningar av el- och magnetfält i daghem och skolor, ibland med höga värden.

Vagabonderande strömmar alstrar magnetfält motsvarande dem som kan mätas i bostäder nära kraftledningar.