Mäta farad på kondensator

Tjenare, som topic lyder så vill ja veta hur man mäter farad på en kondensator då ja inte vet hur mycke min ligger på för de finns ingen etikett . TOPIC_ID=75136CachadLiknandejuni 20- inlägg – ‎författareGår det att mäta kapasitansen på en okänd kondensator? Tackar för den enkla förklaringen för att mäta den okända .

I en knipa, kan du kontrollera kondensatorer med en enkel ohmmeter. Kondensatorer under 0microfarads kommer att orsaka ohmmeter att läsa så snabbt . För att tala klarspråk då: Du kan glömma kondensatormätning med det instrumentet. Att det inte går att mäta farad har ni lärt mig.

Kapacitans mäts i fara vilket förkortas F. Det sitter även en liten kondensator uppe i taket där motorn sitter, på 2. Du kan mäta upp kondningen med en vanlig multimeter med farad . Jag har fått höra att man kan mäta en 6-volts mopedkondensator med en multimeter och värdet ska ligga mellan 20-mikrofarad. Man kan resistansmäta (Ohm) kondensatorn som då helst ska ha oändlig. Ställ mätaren på X1Xk eller X10k,beroende på kapacist (Farad).

Men inte kan man väl mäta farad med en ohm-meter? Det finns två fall där en kondensatormätbrygga (så kallad RCL-brygga) inte. C = 00002farad eller, om man multiplicerar med 1000 lika .