Ömmande fingerleder

Lederna känns stela, ömma och ibland varma och svullna. Du kan känna värk och smärta när du rör dig. Du kan göra ett enkelt test på Ont i lederna.

Det kan börja med att fingerleder, handleder eller tår blir svullna, ömma och stela och vid kraftig inflammation blir de även varma. Människor använder några andra kroppsdelar så ofta som deras fingrar. Sedan några månader har jag fått en knöl på vänstra långfingrets översta led. Den blir större och större,det händer att jag stöter . Hand- och fingerleder svullnade, vilket blev ett stort hinder i hennes arbete som förskolelärare. Det var ibland omöjligt att knyta barnens skor, . Har haft det här bekymret tidigare: Fingrar som klagar lite under belastning.

Har det senaste året drabbats av att de yttersta fingerlederna svullnar vid belastning och gör riktigt ont. Direkt efter att smärtan kommer svullnar . Om du har ledvärk i form av stela, ömmande eller värkande leder så kan det vara artros. Artros kan ge sig till känna vid enkla vardagssysslor.

Artros i fingerlederna drabbar mest kvinnor och det finns en ärftlig koppling till att utveckla sjukdomen. Efterhand som leden stelnar avtar styrkan i besvären.