Mbus vattenmätare

Vattenmätare används för att mäta förbrukning av kallvatten eller varmvatten. Torrlöpande enstrålig varmvattenmätare med M-Bus enligt MID. Vi levererar högpresterande M-Busmastrar och M-Busslavar för avläsning av el, fjärrvärme, vatten och övriga mätare som stöder .

Med över års erfarenhet leder vi i dag utvecklingen inom vattenmätning. Samtliga mätare kan förses med fjärravläsningsgivare för M-bus, puls, Mini-bus, . Vattenmätare Qför varmvatten med M-bus enligt MiD. MULTICAL är en statisk vattenmätare med integrerad radioöverföring som gör det möjligt att säkert och snabbt samla .

Ett trådbundet M-Bus-nätverk är särskilt lämpat för flerbostadshus och erbjuder snabb. Elmätning; Vattenmätning; Värmemätning; Kylmätning; Undermätning. Livslängd +år (lagerhållning) Vid anslutning till M-bus-. Varmvatten- och kallvattenmätare Minol M-bus.

Varmvatten och kallvattenmätaren Minol M-bus ETW-EAX och ETK-EAX är en vattenmätare väl lämpad. Vattenmätare Qför kallvatten med trådlös M-bus enligt MiD. Nya och renoverade vattenmätare från Wehrle GmbH.

Torrlöpande vattenmätare med puls och M-bus utgångar. M-busmodulen RFM-MBMBför trådansluten M-bus kommunikation.

GSD8-RFM och RFM-MBpassar på alla vattenmätare typ . EcoGuards radiogivare med en räckvidd på ca 50-1meter i fastigheter. Torrlöpande enstrålig kallvattenmätare R1enligt MiD. En kompakt energimätare med inbyggda tempgivare. M-bus modul för Elster vattenmätare Picoflux EVZ-A.

M-busmodulen kräver strömtillförsel vilket sker genom M-busnätverket. Exempel på M-bus modul på ETK vattenmätare. Vattenmätare av modell Ringkolvsmätare – Nu med utökat flödesområde. Cyble-teknik för fjärravläsning av vattenmätare med M-Busprotokoll.

Mätaren måste installeras tillsammans med en M-BUS adapter. Möljiggör trådlös avläsning av energi- och vattenmätare. Kommunicerar vidare via trådbunden M-bus. GSD8-RFM vattenmätare QQ0. Varm- och kallvattenmätare med trådansluten eller trådlös M-buskommunikation.

M-bus mekaniska elektroniska vattenmätare professionell tillverkare leverantör i Kina. M-bus mekaniska elektroniska vattenmätare industrin efter Berggruen . Mätarna kan erbjudas i ett antal olika varianter när det gäller mätprinciper och kommunikationsgränssnitt, antingen trådbundet med pulsutgång eller med M-bus . S1Picoflux EF grader, S1Picoflus EF grader. Anbudet skall omfatta Vattenmätare med puls för successiva beställningar och. M-bus skall kunna fjärravläsas och föra över mätvärden från.

HRI Datagivare är ett elektroniskt register med ett datagränssnitt som stödjer både M-Bus och bärbar MiniBus utrustning, t. Read more about pulsgivare, liter, datagivare, minibus, givaren and monteras.