Kyrkohandboksförslag 2016

Den maj avslutades remisstiden för 20års uppföljande kyrkohandboksförslag. Cachadmars 20- Kyrkostyrelsen har beslutat att skicka det nya förslaget till kyrkohandbok på remiss under perioden januari–maj 2016. Efter remisstiden 20sker analys och bearbetningar utifrån remissvaren. En skrivelse med förslag till ny kyrkohandbok kan därefter gå från . Musikaliska akademiens remissvar på 20års förslag till ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan. Det innebär att Svenska kyrkans församlingar kan börja använda 20års förslag till kyrkohandbok från och med januari.

Om han fick drömma om hur en gudstjänst i Svenska kyrkan såg ut år 2016?

Då skulle jag vilja att alla följde med i vad som händer och inte . Ser fram emot eftermiddagens chat om kyrkohandboksförslag och gudstjänst! Planen att kyrkomötet ska besluta om en ny kyrkohandbok nästa höst ligger fast, säger styrgruppen. En kyrkohandbok spelar en så stor roll i vår kyrkas tradition att den inte kan antas utan en bred enighet och med ett . Nästa år är det meningen att en ny kyrkohandbok för Svenska.