Krypström båt

Krypströmmar – postad i ÖvrigtSnack: Hej,Är det någon som sitter på en patent. Elsystemet i min båt har endast en generator, en startmotor och två batterier i förbrukarbanken – i. Ingen krypström från startbatteriet, således.

Sådana krypströmmar är det nästan omöj- ligt att undgå och de är speciellt vanliga i båtar med enpolig elanläggning. Beväpnad med min nya favoritleksak, tångamperemetern, påbörjades den inte alldeles helt skojiga processen att kolla varenda ledare i båten. Vi har under lång tid samlat information om el i båt i våra infohäften. För oss båtägare är korrosion ett aktu- ellt ämne och problemen ökar i takt med all elektrisk utrustning som vi idag monterar i våra båtar.

Några tips hur jag skall hitta felet med krypströmmen som får lamporna. Måste påpeka att båten står på land och landströmmen inte var inte . Tänk på skruva av elanslutningarna till batteriet när du tar upp båten för höst- och vinterförvaring för att slippa krypström. Jag ska felsöka och fixa till elen på en båt.

Man ska vara uppmärksam så att man inte får krypströmmar mellan egen båt och land. Krypströmmen skapas genom att båtjord och landjord . Samtidigt kan du ju inte ha en båt som är hur dålig som helst. Koll på elsystem, jordningar och krypströmmar är ett villkor om inte det du gjort . Om du tycker att anoden har frätts bort onaturligt fort kan det bero på krypström i båten.

Propellern skyddas av en propelleraxelanod. Likaså om båten bredvid på grund av felkoppling, krypström etc. När jag gick och kolla om det var full laddat så la jag handen på båten och kände att det kittlades!

Ställer frågan då ja misstänker att generatorn håller på att ge upp i båten. Det är så här att sedan båten åkte i sjön så har man vid flera tillfällen . Jag mäter krypstöm på en MC som drar ur batteriet. Om jag mäter mellan minus polen på batteriet och minus . Stegen från att förstå, dokumentera och därefter att förändra kommer naturligt och ger en båt som får bättre utnyttjade batterier och fungerar precis som ägaren . Om skyddsjordade föremål i en båt kommer i kontakt med vattnet på ett eller.