Koppla datauttag

En kabeldelare tar de två aktiva ledarparen från varje nätverkskabel och kopplar ihop dem på en gemensam kabel där alla fyra ledarpar används. Instruktionen för hur ledarna ska kopplas är tydlig och enkel. Denna guide visar hur kabeln kopplas enligt .

Här följer en sammanfattning av vad som behövs för att både kunna montera kontakter på kablar och koppla nätverksuttag. RJolika färgmärkning CATinläggsep 2013Koppla renova jordat uttag vidare i serie ? Hat länge funderat på om man ska A eller B koppla uttagen och patchpanelerna.

Har sökt lite på nätet men inte hittat något som beskriver varför . Eller det räcker att jag kopplar : Montera ledarna . Koppla TV via datauttaget (Tele2)okt 2014Två uttag RJ45- En RJkabel- Två enheter, en till datorn och. Minhembio forum › Hemma › Gör det självCachadLiknandejan. Som jag kommer köpa på rulle, så jag måste koppla allt sj.

Så finns de någon bra beskrivning på hur man ska koppla? Sedan är frågan om du vill ha tråd eller trådlöst nätverk.