Kontinuerligt 3skift schema

Skiftscheman i Sverige är den perfekta webbplatsen för dig som jobbar skift. Med hjälp av denna webbsida behöver du aldrig mer titta i ditt pappersschema, eller . Just nu har vi som sagt femskift och schemat lyder: Jobba dagar, ledig jobba.

Nästa exempel är arbeta ledig arbeta ledig o. När jag jobbade 3-skift gick jag veckovis: 06-1 14-2 22-och så roterade. Antal dagar i schemat är det antal tills schemat har gått runt en skiftcykel. Skiftarbetare: varje arbetstagare vars arbetsschema ingår i skiftarbete.

Ständigt nattarbete” definieras i anmärkningen till mom 3:som nattarbete under en. Vid kontinuerlig drift är skiftformstillägget för månadsavlönade. Kontinuerligt treskiftsarbete pågår enligt bifogade schema i samtliga driftsavdelningar utom.

Skiftschema Pappersbruket april 20- mars 2014.