Kabelutsättning

En kostnadsfri tjänst som minskar antalet grävskador och förenklar samordning, planering och utförande av bygg- och anläggningsprojekt. Tillsammans hjälps vi åt att undvika onödiga avbrott. Ring och beställ så kommer vi ut och markerar var elkablar, optofiber och .

Tänker du gräva, borra, spetta eller göra liknande arbeten i mark där elkablar kan finnas vill vi att du kontaktar oss. Ring oss så kommer vi och sätter ut ledningen. Gärna någon dag innan för att vi ska kunna planera.

Du som ska gräva har ett ansvar för att inte orsaka skador på våra elkablar och fjärrvärmeledningar.

Kontakta oss alltid innan du sätter skopan i . Jokknet har under ett antal år förlagt fiberoptisk kabel i Jokkmokk, Vuollerim, Porjus, Mattisudden, . Begäran om kabelutsättning ska alltid ske innan grävningsarbete påbörjas. I samband med utsättningen skall beställaren ta del av dessa bestämmelser. Det ligger i vår natur att vi lyssnar innan vi pratar.

Kanske är det anledningen till att vi tilldelats utmärkelsen . Om du ska göra markarbeten Om du gräva i trädgården, eller vid din tomtgräns, behöver du först ta reda på var det finns fiberkablar, elkablar och . Kabelutsättning – kabelutsättning, elnät, fjärrvärme, avlopp, dagvatten, dricksvatten, elbolag, elförsäljning, internet, slamtömning – företag, adresser, . Material, verktyg, service rådgivning angående markarbeten.

Glöm inte att begära kabelutsättning när ni ska gräva – man vet aldrig vad . Du som ska gräva på gator, i trädgården, vid tomtgränsen eller på skogs- och ängsområden måste först ta reda på var det går el-, optokablar och . Ska ni gräva på gården eller någon annan form av markarbete? Tag då kontakt med din områdesansvarige för utsättning av kabel-tv kablar. Om du skall utföra gräv- eller markarbeten där Sornets kablar ligger i marken skall du innan du börjar med grävarbeten begära kabelanvisning . Glöm ej att begära kabelsutsättning på Er gård om Ni skall utföra grävarbeten i sommar på den. Meddela oss senast tre dagar innan Ni sätter . Här hittar du nummer gällande kundtjänst, felanmälan och kabelutsättning. Arkåsens kabelutsättning, 490424-XXXX – På allabolag.

ARKÅSENS KABELUTSÄTTNING VILSKE-KLEVA DUKAGÅRDEN 5Falköping. I första hand gör du din anmälan om kabelutsättning via Ledningskollen. Vi får då beskedet därifrån och kommer ut och märker ut var kablarna går direkt på . Då måste du kontrollera om det finns kablar där du ska gräva. Om så är fallet märker vi ut våra kablar åt dig . Detta för att bättre kunna planera vår verksamhet.

Vid grävarbeten erbjuder vi hjälp med kabelutsättning, d v s markering av nedgrävda Härjeåns el- och fiberledningar. Innan du börjar gräva, glöm inte att beställa kabelutsättning i god tid. Tänk på att en avgrävd kabel kan drabba fler än dig och att du får betala våra kostnader för . Vi arbetar med alla typer av kablar såsom värme-, tele-, signal-, lågspänning- och högspänningskabel, och på alla spänningsnivåer upp till 245kV.