Jordad stickkontakt montera

Montering av stickpropp och skarvuttag typ. I och II passar både i skyddsjordade och ojordade vägguttag.

Hej, Medför det någon risk att montera en el-sladd med bara två ledare i. Du får lov att sätta vilken kontakt du vill, även jorda så länge du kör . Skillnaden mellan ojordat och skyddsjordat uttag är.

Lamppropp monteras på samma sätt som stickpropp. Badrummet är förberett för installation med jordat uttag (i zon 3) och. Montera armatur med vägguttag med jor men jord saknas.

Bevara: Byta kontakt på en lampabevarainredning. CachadLiknandemaj 20- Ofta när man köper gamla lampor är det en ojordad kontakt som man. Det är även inte godkänt att montera en jordad stickpropp på en kabel . Du måste veta hur du ska montera på rätt sätt.

Om du sätter ihop en skarvslad som ska användas i ett jordat uttag, måste alla delar till. Behöver du byta stickkontakt på lampor av annat slag eller på hushållsapparater, .