Ir värmelampa

ALLMÄNBRUKSLAMPOR Reflektorlampor Värmelampor IR. Mer än 40produkter tillgängliga online: IR-värmelampa. BR1IR, Eoch mycket mer inom belysning.

Infrarödlampa 1W ger omedelbart högeffektiv, särskilt intensiv infraröd- och djupvärme. Värmen tränger djupt in i vävnad och muskler, . För bordsfäste 11eller golvstativ 1135. Infraröd för värme eller blå för avstressning.

Lämplig för växthus om djuren också vistas utomhus och som komplement till UV-lampor. Pressat glas ger hög motståndskraft mot vattenstänk och stötar. Här hittar du alla våra värmelampor, ir värmare, stativ, beslag och andra tillbehör.

Infraröd värmelampa för varmhållning av mat. Att använda sig av infrarött ljus är det vanligaste sättet att varmhålla mat inom restaurang, catering och matsalar.