Instrument för mätning av magnetfält

Ett litet och lättanvänt instrument med bra noggrannhet. Mäter magnetfälten från alla riktningar samtidigt och beräknar . Magnetiska fält uppkommer så fort ström flyter genom en ledare, och bildar.

Magnetiska fält mäts som magnetisk fältstyrka, H, och magnetisk flödestäthet, . Instrument för mätning av elektriska och magnetiska fält. CachadLiknandeElektriska och magnetiska fält samt elektromagnetiska vågor varken syns, hörs. Det finns redan idag krav på att mäta magnetfält från olika typer av elektriska.

Han har varit utvecklingsansvarig för flera olika instrument för magnetfält och . Ett avancerat mätinstrument för mätning av magnestiska fält, kallas Gaussmätare eller magnetometer. Brett mätområde mellan statisk magnetisk flux upp till . BST6Digital Gaussmätare – Ett avancerat mätinstrument för mätning av. Instrumentet mäter den magnetiska fältstyrkan i milliTesla (mT) eller i Gs där 0. Magnetfält och elektriska fält uppstår runt alla apparater och anläggningar som.

Styrkan på de magnetiska fälten, den magnetiska flödestätheten, mäts i tesla (T).