Hur gör man en magnet

Själva magneten kan ibland gjutas (alnico-magneter), men ofta görs de genom sintring där magneten formas av pulver som värms (och även pressas ihop). Människor har fascinerats av magneter i minst tre tusen år. Men när magneterna inuti dessa verktyg är för svaga, blir produkten värdelös, men det finns några knep du kan göra för att göra din magneter starkare .

Skriv en redogörelse för, hur man gör när man magnetiserar ett föremål av stål och hur man gör. Gör en förteckning över föremål, som innehåller en magnet. En del magneter verkar dessutom tappa styrka med åren.

Finns det något enkelt sätt att få dessa magneter att bli mer starka så att.

Men finns det något praktiskt sätt eller enkelt och säkert sätt på hur . Man skiljer på permanentmagneter, som ger ett konstant magnetfält, och. Där jämför Sokrates poetisk inspiration med hur man kan hänga järnringar på en . En elektromagnet är en magnet vars magnetiska fält alstras av en elektrisk ström. Regeln innebär att om man griper om en spole med högra handen så att . Men denna elektromagnet är dagarna då du plockade upp gem med bara händerna äntligen förbi. Detta experiment handlar om hur en elkabel kan fungera som en magnet.

Gör ett ljus av en apelsin och lite matolja istället.