Hur fungerar en generator i ett kärnkraftverk

Illustration som visar hur en tryckvattenreaktor fungerar. Fråga: Hej Jag undrar hur en generator i ett vattenkraftverk fungerar och. En generators huvudsakliga uppgift är att omvandla mekaniskt .

Hej, hur fungerar en generator när det är magneten som roterar. När en elektron kommer ur vägguttaget från ett kraftverk någonstans går den . En elektrisk generator är en maskin som omvandlar potentiell energi av olika former. Generator, även kallad dynamo, är en maskin som omvandlar rörelseenergi till. Den i sin tur driver generatorn där el alstras.

Ett kärnkraftverk fungerar ungefär på samma sätt som ett kraftverk som eldas med kol,. På turbinen sitter sedan en generator som omvandlar rörelseenergin till . Många kraftverk som tillverkar elektrisk energi har en sak gemensamt. För att få en generator att fungera måste det finnas något som får.

I Sverige finns olika typer av kraftverk såsom vattenkraftverk,.