Hur djupt ska fiber ligga

Hur gör du för att gräva ner kabel i marken för fiber eller TV? Det saknas tydliga riktlinjer för hur djupt fibern ska dras. Rekommendationen som brukar ges är minst .

Flöghults Fiber – Instruktion för grävning och läggning av fiberslang på. Om ni har ytterligare frågor hör av er till någon i styrelsen så skall vi hjälpa till. Gräv ett dike från tomtgräns till huset med ett djup på till 40 . Slangen läggs djupt för att minska påverkar från tjäle och eventuellt marktryck.

Plats för kopplingsskåp där fiber skall fördelas till olika hus och . För att kabeln ska ligga väl skyddad rekommenderar Bjäre Kraft ett djup. Montörer Simon Johnsson Roberto Poggi fiberanslutning Bjäre Kraft . Här berättar vi steg för steg hur fiberinstallationen går till och vad som är viktigt att. Enheten ska ligga fritt med minst cm marginal till närmaste vägg. Hur djupt behöver man gräva och hur mycket böjar tål fiberslangen? All information finns i vår grävinstruktion.

Men generellt utan att veta hur din tomt ser ut bör röret för fibern ligga på ett djup av . Ska inte nätet ligga ett par decimeter över ledningen så att man har en.

För att underlätta inblåsning av fiberkabeln ska slangen läggas så rakt som möjligt. Rekommenderat grävdjup inom tomten är ca cm och grävbredden ska . Vem äger marken, hur långt man ska gräva osv. Fibern behöver inte heller ligga så djupt utan det normala är runt cm, lagom så man .