Himmel och jord varför finns religion

I Calcutta möter vi fattiga som tröstar sig med religionen. Psykologen Susan Gantt berättar om gruppdynamik. Det finns likheter mellan fotbollssupportern och .

Att ingå i en religion ger ofta en stark grupptillhörighet. Det finns likheter mellan fotbollssupportern och religionsutövaren. Vilken roll spelar religionen när det gäller synen på kärlek och äktenskap?

Tröst, kärlek, gemenskap och makt – religion kan betyda olika saker för olika.

Calcutta som söker tröst i den religion som finns till hands. Tröst, gemenskap, kärlek, makt – religion har många funktioner. Erik Sandström diskuterar ämnet med människor från olika delar av världen. Med utgångspunkt i avsnittet Varför finns religion?

Himmel och Jord (skapad av Erik Sandström), undersöker och diskuterar eleven vad rel. Filmen som vi tittade på handlade om religioner och länder som var väldigt passionerade om sin . Himmel och jord är en serie om livsfrågor och religion som främst vänder sig till. Etiska dilemman utifrån elevernas vardag finns inte i Himmel och jord . Collage om livsåskådningsserien Himmel och jord i UR Play.

Vilken roll har religionen i det moderna. HIMMEL OCH JORD film-(sammanfattning) och Varför finns religion? Filmen som vi kollade på handlade om vad religionen betyder för olika . I Indien träffar han också en fattig kvinna som tror på olika religioner hon sökte tröst i den religion som finns till hands och det spelade ingen roll . The hub for Swedes on reddit and our community here! Fundera över vad du lärt dig tidigare om religion, dina egna erfarenheter och vad som visades i filmen.

Det blir en spännande mix mellan religion, psykologi och politik på ett. Erik Svanström som är med i denna filmen åker runt till olika länder där det finns olika religioner. Vilken roll spelar religionen vid val av partner och synen på kärleken?

UR Play finns även som app till din mobil . Mellan himmel jord är en stadiebok: Tre skolårs geografi finns samlad i en och samma bok. Med hjälp av innehållsförteckning och sakregister kan man snabbt .