Gsm styrt relä

Fjärrstyr din elektriska utrustning med telefonsamtal, SMS eller vår iPhone och Android app över GSM-nätet med mobilen eller en fast telefon. Fjärrstyr din elektriska utrustning via SMS eller telefonsamtal med våra GSM-styrda reläer.

Vi tillverkar alla våra GSM-styrda produkter själva i Sverige. Våra GSM-styrda reläer och brytare gör det möjligt att på distans fjärrstyra dina elektriska apparater över GSM-nätet med hjälp av en mobiltelefon . Med en telefonstyrd fjärrswitch kan du styra, larma och mäta.

CachadLiknandeMed våra GSM baserade produkter kan du styra funktioner via SMS eller samtal. Funktioner som värmestyrning, portstyrning, relästyrning sköter du enkelt från . Produkten kan liknas vid ett GSM eller SMS styrt relä. Komplett paket bestående av; GAC III terminal, inkl inomhusantenn, alarmsiren, . Vi har en rad olika lösningar till rätt pris och med hög kvalitet.