Grafiska symboler inbrottslarm

Se också SEK Handbok 4- Grafiska symboler för elektroteknisk . Vi installerar passagesystem, inbrottslarm och kameraövervakning, och vi hyr. Samtidigt ger SEK ut ett symbollexikon, ”Grafiska symboler för elektroteknisk .

Instruktion för underlag till brandlarmsritningar. SBF 1021:dock använder vi samma symboler. Telelarm (telelarm.se): 1 1 1 2 5 6 8 8 8 9 9 102.

Grafiska symboler – Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design.

Denna CD innehåller grafiska symboler från den svenska standarden SS 306Grafiska. Via symboler ser man utlösta larm och kan enkelt kvittera och återställa dessa direkt från det grafiska gränssnittet. För god överblick finns möjlighet att zooma . Med den grafiska larmpanelen R-TOUCH blir hanteringen enkel. SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet.

SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och . Gleerups Utbildningscentrum AB och Karl-Erik Nordgren. EasyEL och FastEL är el-ritningsprogram som även kan rita larm. Alla symboler kommer in i rätt färg och med rätt storlek.

De grafiska menyerna visas genom att klicka på någon av ikonerna i högerkanten. Nedan ser du ikonerna för elinstallations- respektive larmsymboler. Våra skyltar uppfyller kraven i AFS 2008:och EN ISO 7010:20vilka fastställer utformningen av grafiska symboler och varselfärger för säkerhetsskyltar.

Noctu övervakningsystem är ett grafiskt larmsystem för Windows. Minimum – Indikerar ett lägsta värde eller ett lågt larm. Noctu är ett Windows baserat grafiskt övervakningssystem där alla larm i anläggningen presenteras på planritningar med symboler för enskilda detektorer.

Programvaran innehåller avancerade sökfunktioner och händelsekontroll med grafiska symboler för dörrkontroll, larmstyrning med återkoppling (ASF), . Man ser även via symboler utlösta larm och kan enkelt återställa dessa. Viktig information angående brand- och inbrottslarm finns under avsnitt 4.