Garo motorvärmare bruksanvisning

Eluttag för att värma bilmotor och kupé med ett brett sortiment av olika insatser. Våra stolpar monteras med kapsling, elplint, stolpe, fundament och en insats.

CachadLiknandeAnvänd sökfunktionen för att hitta rätt artikelnummer eller typbeteckning. Klicka på artikeln och du kommer rätt på den, där också rätt bruksanvisning ligger under . Användarinstruktion för motorvärmaruttag typ AEL-L, AELM-L och MAEL.

Om denna är tillslagen skall vipparmen peka uppåt. AEL och AELM utrustade med personskyddsbrytare. Användarinstruktioner för motorvärmaruttag typ ATE utrustade med jordfelsbrytare och automatsäkring. I mitt garage som jag hyr genom min hyresvär så finns det ett Garo.

Ett litet temperaturstyrt bilmotorvärmaruttag för hemmabruk med eller utan.