Förimpedans värden

Förimpedans är en elektrisk egenskap i elnät som används för att dimensionera. Värdet på förimpedansen kan uppmättas genom att mäta spänningen Uoch . CachadLiknandemaj 20- inlägg – ‎författareMätning av förimpedansen kan ske i stort var som helst, gruppcentralen eller i mätarskåpet.

Då får man ett värde på den matande sidan. Skoluppgift beräkna ikinläggdec 2013Ikmax? Standardvärde för förimpedans då man ej vet?

Forum › Teknik VVS › ElCachadLiknandejan.

Det är värden från nätägaren så jag antar att man får lita på dem? Förimpedans – Sida 3inläggfeb 2011Nyinstallation med skyhög förimpedans: Vad göra? Liknandevärden för den minsta kortslutningsströmmen. Som exempel kan nämnas att för en anläggning där förimpedansen är 500.

Med dessa värden kontrollerar du att rätt säk- ring är monterad och att kabeln inte är för lång eller för klen. Vill man mäta upp förimpedans mäter man i centralen. Beror på hur långt ut på slingan man bor, dvs förimpedansen, också.