Frekvensomriktare fläkt

Det kan innebära stora energiförluster om vi bara vill köra en fläkt med t. Utan frekvensomformare så måste fläkten strypas på något sätt vilket .

En fläkt på 1kW, med ett genomsnittligt varvtalsbehov av per år. Det är mycket lönsammare att komplettera med frekvensomriktare och eventuellt . I all tung industri vimlar det av elmotorer som driver pumpar, fläktar,. En frekvensomriktare styr motorns varvtal genom att ändra elnätets frekvens från vanlig 50 .

Kompakta och kraftfulla frekvensomformare lämpliga för varvtalsreglering av fläktar. I installationer med frekvensomriktare förekommer inte sällan EMC-problem på grund av brister. NFO Sinus Gär en ny, unik typ av motorstyrning (frekvensomriktare) baserad på två.

Airconditioning = Värme, Ventilation Kyla), d. ABB har lanserat en frekvensomriktare ACS3för pumpar och fläktar inom effektområdet till kW. Frekvensomriktaren har många användarvänliga och .