Flera lampor till en kontakt

Till mittenlampan och lampan närmast kontakten har jag totalt sex trådar, måste. LQQrmdLpTK4Liknandejuni 20- Överfört av Erik61136seriekoppla lampor (part 2). Detta borde väl funka men när jag sedan la i kontakten lyste båda lamporna för starkt tills den ena gick.

Ellära och lamporjul 2015Koppling av retrolampa. Kontakter och uttag – tillbehör belysning – Svenska lampsladdar. LiknandeKontakter, uttag och sladd för belysning inomhus från Gelia.

Kopplingslist 1-4mm Kopplingslist för att seriekoppla flera sladdar med.

Lamppropp med cm sladd för lampor som saknar kon. Koppla flera lampor till en stickpropp El, VVS och bygg. Parallell)koppla samman flera lampor Övrig hemelektronik. Jag vill alltså att 5-sladdar+socklar går ihop till en enda kabel+kontakt. Passar 2-ledare, typ SKX som används för fönsterlampor etc.

I serien Big Bang Theory har Penny en lampa i ett hörn som jag älskar.