Elektromagnetism uu

Elektricitetsläran utgör en grundläggande del av fysiken och har . Denna kurs ger grunderna om elektromagnetiska fält och deras roller i olika former av energiomvandling, materiens elektriska och magnetiska egenskaper samt . Efter godkänd kurs skall studenten kunna: utföra elektriska och magnetiska fältberäkningar i rummet i vissa enkla geometrier och randvillkor; beräkna .

Stationär elektromagnetismagnetiska fält och – flödestäthet samt magnetisk kraftverkan. Amperes lag för B-fältet i integralform samt något om magnetiska . Datu2016-08-kl 09:— 2016-08-23; Plats: Ångströmlaboratoriet 2002; Föreläsare: Petra Jönsson; Arrangör: . Efter fullgjord kurs skall studenten kunna. Elektricitetsläran utgör en grundläggande del av fysiken och har omfattande tekniska tillämpningar. Kursen ger grunderna om elektromagnetiska fält och . Studenten ska efter genomgången kurs ha kunskaper om elektriska och magnetiska fält samt vågors egenskaper.

Introduktion till elektromagnetisk interferens (EMI) med en översikt av relevant teori inom elektromagnetism. Induktionslagen och förskjutningsströmmen. Transformation av elektromagnetiska fältet. Sambandet mellan Kirchhoffs lagar och Maxwells . Stationär elektromagnetismagnetiska fält och flödestäthet samt magnetisk . Kursen avser att härleda och beskriva den klassiska elektromagnetismen samt att ge .