Byalagsportalen

Byalagsportalen drivs av IP-Only som bygger neutrala, öppna fibernät och erbjuder tjänster som. Byalagsportalen är en del av IP-Onlygruppen. IP-Only, med huvudkontor i Uppsala, äger och driver ett nordiskt fiberstamnät och ett växande antal anslutna .

Tänk på att utöver alla priser du ser i byalagsportalen eller i Ornö Fibers gruppavtal så tillkommer vår nätavgift som efter stämmobeslut 2015-05-fasställts till . Om inte gruppavtal utifrån vad som beställs. Serviceavgift från föreningen kr per månad. På vårt nät som IP-only driver levererar vissa tjänsteleverantörer sina produkter.

Gruppavtalen Om du har några problem eller vill ha mera information så vänder du dig till den tjänsteleverantör du har valt. Hitta telefonnummer, öppetider och betyg för Byalagsportalen. Nu har vi i Skredsviks Fiber äntligen fått vår egna portal för den öppna plattformen, Byalagsportalen. Här finns det utbud av TV-telefoni och bredband för er som . Du har då möjlighet att beställa internet, kabel-TV och telefoni.

Beställ tjänster via IP-Onlys självaktiveringsportal . Förutsättning för detta attraktiva erbjudande är att vi har 2beställningar på . Nu har de flesta fått fiber i nod och de fel som fortfarande finns kvar försöker vi åtgärda idag. Du som valt öppen fiber kan nu gå in på Byalagsportalen och välja .

Den smarta fiberstaden” har IPOnly tagit initiativ till fibernätverk i glesbygd via Byalagsportalen, som erbjuder byalag och mindre . Stenrikefiber; Svenskafibernät; Byalagsportalen. Om du vill ha större flexibilitet och kortare bindningstid kan du själv välja tjänster ifrån de leverantörer som . En sak att notera är möjligheten till korttidsabonnemang, som gör det möjligt för dig med . Broschyr – Varför ansluta sig till fibernät. Mer information finns på: Byalagsportalen .