Bredbandshandbok för fastighetsägare

ISBN 978-91-977133-0- utgiven av Fastighetsägarna i oktober 2007. Redaktion: Crister Mattsson, Elisabeth Jönsson, . Bredbandshandboken ger en ordentlig överblick över allt du behöver veta om ämnet som fastighetsägare.

Hösten 20producerade vi ”Bredbandshandbok för fastighetsägare”. Med den ville vi ge alla fastighets- ägare en grundläggande inblick i vad bredband är och . Det möjliggör för boende och fastighetsägare att få bredbands- och. Bredbandshandbok för fastighetsägare” ger en ordentlig överblick över allt du behöver veta om ämnet som fastighetsägare.

Denna nya handbok från Fastighetsägarna går på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Bredbandshandbok för fastighetsägare” ger en ordentlig överblick över allt . Den här boken är en uppföljare till Bredbandshandbok för fastighetsägare från 2007. Bredbandshandboken försöker ge svar på frågan vad bredband är och vilket värde det kan ha för fastighetsägaren och . Hösten 20producerade vi Bredbandshandbok för fastighetsägare. Med den ville vi ge alla fastighetsägare en grundläggande inblick i vad bredband är och .