Bentäthetsmätning indikation

I dessa fall finns indikation för röntgen av länd- och bröstrygg. WHO definierade 19osteoporos utgående från bentäthetsmätning med DXA i rygg, höft respektive underarm. Diagnosen osteoporos ställs genom bentäthetsmätning i höft och.

Bentäthetsmätning: DXA- mätning i höft och rygg. Indikation för läkemedelsbehandling bör baseras på en total riskvärdering för framtida fraktur och inte . Bendensitometri kallas också för Bentäthetsmätning. Indikation för behandling med läkemedel utgår inte enbart från resultatet av bentäthetsmätning utan från.

Vetenskaplig tidskrift inom medicin samt organ för Sveriges Läkarförbund. Frakturrisken och därmed indikationen för utredning och behandling ökar med ökande antal riskfaktorer. Konsultationsremiss med begäran om bentäthetsmätning skickas istället till Osteoporosmottagningen.

Bentäthetsmätning utförs när riskfaktorprofilen indikerar hög risk för ny fraktur. Den vanligaste indikationen för långvarig kortisonbehandling var polymyalgia. För patienter år bör bentäthetsmätning övervägas för att få ett utgångsvärde inför kontroll av. Se vidare under Indikation för läkemedelsbehandling.

Diagnosen osteoporos grundas på bentäthetsmätning i ländrygg eller höft. Frakturrisk och därmed indikation för bentäthetsmätning kan även . Remiss till EDC för bentäthetsmätning för utgångsvärde på DXA inför benspecifik. Dina reflektioner kring op-indikation (var det motiverat att operera?), om fick du göra något under op och det.

Förslag till Yttrande över motion ”Bentäthetsmätning i Primärvården” från.