Batterivatten farligt

Det är inte farligt att dricka avjoniserat vatten. Det som kan vara farligt är om man bara dricker avjoniserat vatten och sen inte fyller på med salter från annan . Däremot håller inte batterivatten och dyligt livsmedelskvalitet, man kan nog få i sig bakterier och . Jag vet att man inte ska (kan?) använda s. Men detta är vad jag förstått det enda farliga med att dricka destillerat . Batterivatten är bara vanligt avjoniserat vatten det som är farligt är svavelsyran ( i ett batteri) och det är det som du får hål i kläderna av. Klassificering av ämnet eller blandningen. Inte ansedd som hälso- eller miljöfarlig enligt gällande lagstiftning.

Edit: Var precis ner och kollade nåvin var ca 2-6mm över nedre nivån på plasthaken, är det farligt. Märkningsuppgifter: Ej märkningspliktigt . Ja det är samma sak batterivatten och destvatten. Ring tillverkaren och fråga om det är farligt att dricka deras batterivatten! Närmaste bensinmack 😉 Batterivatten står det ofta på dunkarna.

Vet man inte vad man gör kan det vara direkt farligt. När skall man fylla på batterivatten, före eller efter laddning? Detta innebär att eftersom dessa batterier inte klassas som ”farligt gods” så blir . Icke, det är inte farligt för människor att dricka destillerat (avsaltat) vatten. Inte klassificerad som farligt för vattenlevande organismer.

Tjena, ska snart iväg för att handla batterivatten och lite skit på Biltema. Destillerat vatten är med andra ord inte farligt för metaller, enbart destillerat vatten borde t om inte ens leda till att metallen skulle börja rosta . Inte klassificerad som farlig enligt gällande EG-Direktiv. Det låter farligt, mina tanken går osökt åt batterisyra.

Som farligt avfall betraktas avfall som på grund av sin kemiska eller någon. Batterivattnet får inte frysa under upplagringen, eftersom höljet då kan spricka.