Avbrottsfri kraftforsorjning

Avbrottsfri kraftförsörjning (eng. UPS, ”uninterruptible power supply”) är en elektrisk apparat som tillhandahåller en hög kvalitet på lik- eller växelspänning till . Vi är återförsäljare av UPS, DC-utrustning, stationära batterier och mycket annat som behövs för avbrottsfri . Eaton är den första tillverkaren av system för avbrottsfri kraftförsörjning (UPS) som har utvecklat ett komplett system för reservkraftförsörjning .

Coromatic erbjuder en lång rad lösningar inom avbrottsfri kraft. Kraftförsörjning handlar om att skydda verksamheten mot både korta och längre avbrott. Låt oss ta hand om din UPS service och batteriservice.

Kontakta oss för infomration om avbrottsfri kraftförsörjning.

Avbrottsfri kraft, UPS-system är oerhört viktigt för ett datacenter och big data. ABB har lösningar som säkerställer kontinuerlig kraftförsörjning med hög kvalitet. Skydda din utrustning mot strömavbrott, spänningsvariationer och spänningsspikar.

Från 10VA 1-fas, upp till 800kVA 3-fas. Oxxtron 1300VA Management UPS – Rädda viktig data vid strömavbrott Oxxtron är en avbrottsfri kraftförsörjning, så kallad UPS (uninterruptible power supply), . Avbrottsfri kraft och kraftförsörjning säkrar ström för den känsliga utrustningen är alltid viktigt. Eatons system för avbrottsfri kraftförsörjning (UPS) med superkondensator – överlägsen reservkraft för kortvarig användning.