Analogi exempel

Till exempel är den fula ankungen antag-ligen en analogi för utanförskap. Pippi Långstrump är säkert i många avse-enden en uppgörelse med konservatism . Exempel på hur man använder ordet analogier i en mening.

Betydelse, synonymer och översättningar finns. Flera barn kunde också förstå svårare analogier. De jämförde till exempel däcken på en bil med skorna på en person. Att det blev en sådan skillnad mot tidigare .

Analogi (juridik) – en tolkningsmetod inom juridik genom att . Liknelse (grekiska parabole) eller analogi (grekiska analogia, likhet) inom den. Välkända är till exempel Jesu liknelser och uttryck i Ordspråksboken i Bibeln. En vanlig analogi från andra hälften av 1900-talet är att se en hjärna som en.

Hur räknar jag då när jag ska ha ut massan för en atom? Genom att göra en analogi, blir obekant ämne eller idé lättare att förstå. Detta exempel visar en brist i analogier, men de kan vara mycket . Analogi betyder ungefär detsamma som liknelse.

Eftersom två saker kan sägas likna varan- dra så tror man att . Analogisk lagtillämpning står i strid med legalitetsprincipen och kan främst användas på civilrättens område. Hanna visade följande autentiska exempel på en analogi ur en handbok om ekonomisk riskanalys. Ett konkret exempel är Skuldebrevslagen kap. Proportion (förhållande) – Analogi – Proportionalitet.

Med förhållandet mellan två tal menas talens kvot. Han skapar ett svenskt verb genom tvärspråklig övergeneralisering i analogi med finskan (se exempel 116): 116) 29. Ett exempel på sådana test är Ravens Matriser.

Comprehension: t ex läsförståelse, verbala analogier, omkastade meningar, verbal slutledningsförmåga. Som exempel läser jag för tillfället en bok med utvalda texter av Popper. Han gör en distinktion mellan det man vet, subjektiva tankeprocesser, .