Ampere vägguttag sverige

Strömmen i ett vägguttag är noll Ampere tills man kopplar in något. Om man drar kvadrat kablar vid installationen till alla vägguttag så kan man ju säkra dom ampere, eftersom vägguttagen är gjorda för 16 . Max ström i schukouttaginläggdec 2010för svag ström i eluttaget ?

Generellt › StudiobyggeCachadLiknandemaj 20- inlägg – ‎författareeffekt i watt = spänning(volt) gånger ström(ampere). A (ampere) säkring kan man belasta den med 2(volt) x A . I Sverige är nätspänningen alltid en växelspänning och frekvensen är Hz. Standardspänningen i alla vanliga vägguttag.

Begreppet starkström syftar inte på något särskilt antal ampere; en orsak till detta. I ett vanligt vägguttag är spänningen i Sverige och flertalet andra länder 230 . I sverige är systemets effektivvärde 2volt, så med en ampere säkring. Om man ska mäta ström är det ju viktigt att man kopplar i serie. Går väl bra om man tar ett universalinstrument och ställer in den på AC . Nätspänningen i Sverige är 2V (enfas) och 4V (trefas) växelspänning.

Den beräknas med formeln S = U ∙ I och har enheten VA (voltampere). Njae, är väl svaret vad gäller Frankrike. De har jordstiftet mitt i kontakten och inte utanpå som vi har i Sverige.