Aktiebok innehåll

Styrelsen måste upprätta en aktiebok med förteckning över aktier och aktieägare. Den ska upprättas så snart samtliga stiftare undertecknat . En aktiebok skall innehålla uppgift oVarje akties nummer; Aktieägarnas namn och personnummer, organisationsnummer eller annat .

I varje aktiebolag ska det finnas en aktiebok med förteckning över. Exempel aktiebok för Exempelbolaget 556xxx-xxxx. Jag har hört talas om något som heter ”aktiebok”.

I Aktiebolagslagens kapitel 4-finner du information om aktier och aktiebok.

Aktieboken skall föras, bevaras och hållas tillgänglig. Bolagets styrelse är enligt aktiebolagslagen skyldig att föra ett register, d v s aktiebok, över alla aktieägare och deras aktieinnehav. I kupongbolag är det styrelsens ansvar att aktiebok upprättas, förs, ändras och bevaras.

Beträffande denna bok gäller vad som föreskrivs om aktiebok i kap. Mallen för Aktiebok är gratis, proffsig och är enkel att använda. Det är styrelsen som ansvarar för att aktieboken förs och att den hålls tillgänglig för den som vill ta del av dess innehåll.

Rätten att ta del av en aktiebok gäller . Förslaget innehåller också bestämmelser om utomståendes rätt att närvara på bo- lagsstämma.

I ett bolag som inte är avstämningsbolag skall aktieboken innehålla uppgift om 1. Nu hittar vi inte bolagets aktiebok eller aktiebrev någonstans. Denna lag innehåller bestämmelser om aktiebolag. UC Aktiebok innehåller nätbaserad Digital Aktiebok, bevakning mot bolagskapning och kontroll av data mot Bolagsverket.

KFM anser, till skillnad från vad som nu föreslås, att aktieboken ska föras av Bolagsverket. Bolagsverket kontrollera innehållet i aktieboken. Inledning_______________________________________________________ 2.