Skyddsslang fiber

En skyddsslang eller rör skall grävas ner från tomtgräns (vi anvisar var). Denna skyddsslang kan man köpa i byggvaruhandeln.

För att inte inkräkta på en annan tråd (Pilla 5 Telekabel ute) så startar jag en egen. Mät upp slang motsvarande grävlängden på tomten plus 2 . För att underlätta inblåsning av fiberkabeln ska .

Fiberanslutning från Borgviks Fiber, avlämningspunkt till fastigheten. Det ringer personer till oss dagligen och frågar när de skall få fiber till sitt. Skyddsslang gäller även om det inte går att lägga slangen tillräckligt djupt. Det är speciellt viktigt om du inte använder någon form av skyddsslang (t.ex. svart vattenledningsslang, 32mm)! Instruktion för grävning och läggning av kanalisation (fiber-slang) på den.

Tiden från grävning till blåsning av fiber kan vara till veckor. Att installera fiber i sin villa öppnar teknikens mo-. Har du använt skyddsslang ska den kapas strax under markytan för att få ett.

Skyddsslang för fiber; Skydd för fiberhuvudet; Linser till fiber . För att vi lättare skall finna var skyddsröret för fiber går någonstans så. När fibern kommer så lägger man ofta en mindre skyddsslang först, . Grävning på tomtmark kan var ROT-berättigat. Föreningen kontaktas före grävning på tomtmark.

Vid förläggning på berg kan speciell skyddsslang behövas.