Hur fungerar en termometer

Rufus förklarar hur en termometer fungerar. En termometer använder man för att mäta temperaturen och våra termometrar visar oftast . Termometrar finns av en rad utförande för olika tillämpningsområden.

Vanligast är mätning av molekylernas energitillstånd (rörelse) i gaser eller vätskor. För att förstå hur en termometer fungerar, se till själva ordet. Thermo betyder att värme och mätaren betyder att mäta, och det är precis vad det gör.

Det finns tre olika typer av termometrar.

Glödlampan termometer, elektriska termometern och bimetalliska temperatur termometern. Vatten skulle fungera mellan 4oC och 100oC, men det intervallet är för begränsat. Här finns svaren och även annan nyttig information som till exempel hur en termometer fungerar. Man kan göra en provisorisk termometer av en glaskolv försedd med en kork.

Kolven är fylld med färgat vatten som når en bit . En sån som har en sladd och längst ut sitter en liten metallgrej som mäter temperaturen. Hur fungerar en sådan, hur mäter den tempen. Vid låga temperaturer, kommer en termistor .