Batterivatten dricka

Det är inte farligt att dricka avjoniserat vatten. Det som kan vara farligt är om man bara dricker avjoniserat vatten och sen inte fyller på med salter från annan . I hälsorörelsen i USA har man börjat dricka destillerat vatten just för att. Däremot håller inte batterivatten och dyligt livsmedelskvalitet, man . Jag vet att man inte ska (kan?) använda s. Men detta är vad jag förstått det enda farliga med att dricka destillerat . Därför behöver du med tiden fylla på batteriet med batterivatten. Vanligt kranvatten innehåller joner och mineraler som kan förkorta livslängden på ditt batteri, . Destillerat vatten är ofarligt att dricka. I många delar av världen säljs destillerat vatten som dricksvatten på flaska.

För något mindre krävande applikationer eller . Närmaste bensinmack 😉 Batterivatten står det ofta på dunkarna. Icke, det är inte farligt för människor att dricka destillerat (avsaltat) vatten. Ja det är samma sak batterivatten och destvatten. Ring tillverkaren och fråga om det är farligt att dricka deras batterivatten! Andra försöket blandade jag i ungefär hälften batterivatten och det fungerade.

Däremot kan man inte dricka batterivatten (har glömt varför).