Batterisyra svavelsyra

Svavelsyra (ett äldre trivialnamn är vitriololja) är en starkt frätande syra med kemisk beteckning H2SO vilket kan läsas ut som Divätesvaveltetraoxid. CachadBatterisyra för att fylla torladdade batterier. Batterisyran består av procentig svavelsyra som är utblandat med destillerat vatten.

Varför svavelsyra inte säljs kan ju vara för hur det reagerar i kontakt med. Svavelsyran finns också med i färgämnen och sprängämnen, och kan rentav förekomma i vår mat. Man spär ut syran med vatten för att få rätt slags batterisyra.

Batterisyra borde fungera men jag vet inte om det är för mycket andra kemikalier i och dels är det.

Det kan inte lagras elektricitet i batteriet förrän bly- plattorna är täckta med batterisyra. Batterisyran består av en 37-procentig svavelsyra som är utblandad med. Var sjutton kan man få tag i batterisyra.

Den kemiska reaktionen bygger på att det är en svavelsyra med känd densitet man häller i acken. Inget bevis för klassificering av cancerframkallande för svavelsyra och dess lösningar men. ADR, RID: SVAVELSYRA eller BATTERISYRA, FLYTANDE.