Vilka metaller är magnetiska

Det finns ett antal välkända material som har lätt påvisbara magnetiska egenskaper, såsom kobolt, järn och nickel vilka alla är ferromagnetiska. CachadLiknandeMagnetiska material, eller mjukmagnetiska material som man också säger, kännetecknas av att de magnetiska egenskaperna är definierade och tydliga. Hur kommer det sig att metaller kan vara magnetiska? Jag vet att det finns tre ämnen (förutom de paramagnetiska som t ex Aluminium).

Av rena metaller är det endast järn, nickel och kobolt som är ferromagnetiska. Ferromagnetiska material har starka magnetiska dragningskraft. Järn och liknande metaller har denna fastighet. Elektroner har spinn och därmed fungera som magnetisk dipoler.

Om alla elektroner i en molekyl eller atom är . Det finns olika klassificeringar på rostfritt stål och plåten i ditt kylskåp är av typen austenitiskt rostfritt stål vilket inte är magnetiskt. Vi bör nämna att alla metaller är svagt paramagnetiska genom andra effekter. Detta beror att pålagda fält även påverkar fria ledningselektroner. Saker av järn går att gör magnetiska med hjälp av en magnet, genom att dra. Sätt den inlindade spiken i närheten av små föremål av metall, . Det beror på att metaller som är magnetiska har ett magnetiskt moment.

Det i sin tur beror på hur elektronerna är arrangerade i materialet.

Magnetismen visar sig på så vis att magnetiska . Den magnetiska växelverkan sträcker sig alldeles tydligt över ett avstånd: en magnet. Andra metaller tycks inte växelverka med magneter, ej heller trä, plast, gummi. Tiggy testar och tar, med andra or reda på vilka föremål som är magnetiska.

Vi gör även en laboration där vi testar vilka ämnen som är magnetiska och drar en slutsats utifrån detta. Olle Eriksson är forskaren som försöker förutspå framtidens magnetiska material. Omkring procent av alla gruvor med sådana metaller finns i Kina och . Vilka slags metaller kan en magnet dra till sig? Var pekar en magnet om man låter den hänga fritt i luften?

Med andra ord tar hon reda på vilka föremål som är. Exempelvis – metallprylar, bestick, gem, burkar, nycklar, .