Vad består en magnet av

Permanentmagneter och eventuella kärnor i elektromagneter består av ferromagnetiska material. Om magnetfältet kvarstår även sedan det yttre fältet avlägsnats . CachadLiknandemars 20- Kan ni förklara hur en magnet fungerar?

En magnet är ett objekt som alstrar ett magnetfält och kan därför vara. En magnet består av järn eller någon metall som innehåller järn, till exempel stål. Råämnet måste vara av ett material som går bra att magnetisera, till exempel finns ferrit-magneter som består av järnoxid och barium eller strontium.

Naturliga magneter är redan magnetiskt och finns i jorden.

Ett exempel på en naturlig magnet är mineralet magnetit som består av en järnoxid. Gemensamt för de ferromagnetiska materialen är att de består av ett mycket stort antal små. Detta bildar då ett vad vi kallar ett magnetsystem.

Vi börjar med att titta på hur en vanliga magneter fungerar du vet ju att en magnet kan dra till sig saker av järn. Se dina favoritprogram när du vill i SVT Play – fri television på nätet. Jag undrar först och främst vad magneten består av och varför man använder magneter i kompasser, och om det finns nackdelar med magneter och vad gör så . Själva ordet magnet kommer från namnet på en grekisk stad som hette Magnesia.

Elmotorn består av två magneter, en av dem är elektromagnet.