Ultraljudsmätare flöde

En Ultraljudsmätare är en flödesmätare utan rörliga delar. Då tiden i flödesriktningen är snabbare än tiden mot flödet går det att jämföra dessa tidsdifferenser . Ultraljudsmätarens funktionsprincip grundar sig på att en ljudvåg påverkas på olika sätt om vågen går medströms eller motströms i ett flöde.

Fluxus F6är en portabel beröringsfri ultraljudsflödesmätare som klarar att mäta flöde och koncentration i de flesta typerna av vätskor. För tillfälliga flödesmätningar under kortare tid används med fördel ultraljudsmätare. Flödesprofilens påverkan minimeras om en raksträcka kan hittas där flödet är ostört. Ett riktvärde är att mätningen görs på en sträcka där längden uppgår till tio .

För mätning i mätrännor och överfall mäter vi flödet beröringsfritt med någon av våra ultraljudsmätare SLT 5. Den här rapporten redovisar resultaten från en studie där fem olika ultraljudsmätare utsatts för olika störningar av flödet. Bestämning av flöde för olika ämnen är bland de viktigaste mätningarna inom industriella processer.

ULTRAFLOW är en statisk flödesgivare som bygger på principen om ultraljudsmätning. Linjärisering av radar, igångkörning av ultraljudsmätare flöde, kalibrering av massflödesmätare mot vågreferens. En ny dimension ultraljudsmätare från Landis+Gyr.

Produktsortimentet utvidgas med en UHmed DN 1och flöde QP 150. En ny dimension ultraljudsmätare från Landis+Gyr: QP150. Jämförelsemätningar av flödeshastighet mellan ultraljudsmätare av Clamp-n typ och debiteringsmätare i fjärrvärmeabonnentcentraler Jerker Delsing och . Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik. Ultraljudsmätare är den vanligaste typen av flödesmätare i dagens fjärrvärmeinstallationer.

Instrumentet mäter flöde genom att sända ljud från en sensor till en mottagande sensor.