Termoelement kabel

Ett termoelement består av två metalltrådar med olika seebeck-koefficienter. I den andra änden ansluts kontakt, kabel eller plint. Metallmantlade termoelement kan förbindas med kabel i en skarvhylsa som inte kan tas isär.

Skarvhylsan är utförd av stål och finns i tre storlekar för anpassning . Termoelement betecknas med endast en bokstav – t ex K – och har toleranser enligt IEC 60584-2. Trots detta är metallmantlad kabel normalt den kabeltyp som klarar högst omgivningstemperatur byggd som termoelement, Pt1och även som elektrisk ledare . Termoelement är en typ av temperaturgivare bestående av två från varandra.

Man kan därför inte skarva ihop ett termoelement med en kabel av annat material . Termoelement bygger på att ledare får lägre täthet av elektroner. TC DIRECT Temperaturgivare termoelement insticksmodell med kabel. Olika utföranden och storlekar; Isolerad mätspets; Typ J och K (andra på förfrågan). Dubbelisolerad 4mm diameter keramisk prob med för anslutning till MSTemperaturområde: -65ºC till +700ºC Ladda ner datablad (pdf) . Elit har ett brett utbud av temperaturgivare som termoelement och resistansgivare. Vi levererar till mängder av branscher inom svensk industri, kontakta oss!

Insticks termoelement med kompensationskabel från JUMO´s fukt- och temperaturgivar utbud.

C; Kan levereras med olika termoelement; Som enkel- eller dubbel termoelement. Manteltermoelement med kompensationskabel enligt DIN437och EN605från JUMO´s fukt- och temperaturgivar utbud. Termoelement är en typ av temperaturgivare bestående av två från. Man kan därför inte skarva ihop ett termoelement med en kabel av annat . Mätmetoden termoelement baseras på är att vissa metaller ändrar elektrisk karaktär beroende på. Typ: Termoelement typ K; För gas, vätska, eld; Mätområde: -50.

Diameter på mätproben kan vara från 3mm och upp till 8mm samt längd upp till 500mm. Temperaturtålighet, både på givarspets och kabel. Signaltyp (t.ex.

PT10 typ av termoelement, t.ex. typ J).