Nyckelkvittens lista

Undertecknad student har mottagit följande nycklar: Datum. Ett första steg innan du lånar ut dina nycklar är att skriva en nyckelkvittens mellan dig och företaget. Det kan vara en säkerhet för både dig och företaget om .

Undertecknad har denna dag mottagit__________st nycklar från__________________________________________________. LåssysteMärkning: Härmed kvitteras mottagandet av st ASSA nycklar, att hanteras och förvaras enligt gällande regler. Vid överlämnandet skrivs nyckelkvittens i två exemplar, underskrivna av båda.

När kundens insatser avslutats, lämnas kopia av nyckelkvittens och nycklar tillbaka.

Enhetschef har en signerad lista på vilka som har. Nej du har ingen rätt till nyckelkvittens tillbaka, eller kvittens på att du. Eller att du finns med på en lista hos låssmeden med sådana som har . När hemtjänsten behöver få tillgång till nyckel, så ska detta ske genom att hemtjänsten kvitterar ut den från kunden. För att underlätta för dig har vi sammanställt en kom-ihåg-lista med de viktigaste punkterna.

Enhetschef har en signerad lista på vilka som har nyckel, till vem den . Skriv vårdtagarens namn och nyckelnummer på listan under skåp. Inrapportering av statistik (tekniska mallar). En nyckelkvittens upprättas i samband med att du överlämnar nyckeln.

För lista på vad som görs vid flyttstädning se . Ger ni hemstädaren en nyckelkopia så skickar vi er en nyckelkvittens på att vi. Vi har en bra att ha hemma lista som vi ger till våra kunder, vi kan även . Listan nedan tar dig till sidan för varje mall:. Nyckelkvittens februari, 2014; Nyttjanderättsavtal av lokal februari, 2014; Protokollmall februari, 2014 . En lista på material och utrustning kommer att skickas ut i förväg till dig, så att du. Sökning sker smidigt på skärmen med vårdtagarnas namn och nycklar. Alla händelser sparas för ökad säkerhet och . Omsorgstagarnycklar förvaras i nyckelskåp.

Nycklarnas nyckelnummer återfinns i den enskildes akt.