Körjournal privatbil

Det är bra att ha en detaljerad och noggrant förd körjournal. Här kan du ladda ner en mall för att föra körjournal i Excel. Egenföretagare som kör med privat bil eller förmånsbil i tjänsten och själv betalar .

En samanfattning kring körjournal regler och kommentarer kring dessa. Regler körjournal är olika beroende på val av tjänstebil, firmabil eller för privat . Körjournal – milersättning för tjänstekörning med privat bil. När är man tvungen att föra en körjournal om man använder en privat bil i tjänsten?

Bolagsformen är handelsbolag och jag är delägare. GPSjournal är en digital körjournal och fordonspårning i realtid via GPS. Jag kör privatbil i jobbet mot milersättning, är GPSjournal något för mig? Måste den vara lika omfattande som körjournal för en tjänstebil eller godkänner skatteverket om man skriver antal mil per resa och och resans . Körjournaler är viktiga vid skatteverkets bedömning av bilförmån, traktamente och milersättning. Genom en elektronisk körjournal slipper de göras för hand.

Körjournal är en gratis mall för att registrera tjänstekörning och privatkörning. Om en anställd eller en egenföretagare har kört i tjänsten med privat bil eller .